ĐỔI THAY VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
(4/16/2018 10:27:56 AM)

Năm nay khi vừa thu hoạch xong vụ Đông Xuân cũng là lúc đồng bào dân tộc khmer phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Niềm vui như được nhân lên khi thời gian gần đâ…

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com