Vì dân phục vụ
(10/16/2018 9:32:37 PM)
Hưởng ứng năm dân vận chính quyền, huyện Châu Thành A thực hiện mô hình “công sở thân thiện vì dân phục vụ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và mô hình“Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” ở 10/10 xã thị trấn tạo được sự hài lòng của người dân.
Vì dân phục vụ
(10/16/2018 9:32:37 PM)
Hưởng ứng năm dân vận chính quyền, huyện Châu Thành A thực hiện mô hình “công sở thân thiện vì dân phục vụ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và mô hình“Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” ở 10/10 xã thị trấn tạo được sự hài lòng của người dân.
Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
(10/8/2018 10:29:00 AM)
Với mục đích nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, huy động sự quan tâm và sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com