(08:00 12/06/2018)
Thực hiện Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra năm của Sở Thông tin và Truyền, từ ngày 14/5 đến hết ngày 06/6/2018, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang chủ trì phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an tỉnh và Phòng Bưu chính - Viễn thông trực thuộc Sở tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Hơn 400.000 tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu tại Việt Nam bị lộ
16:51 08/01/2018
Qua theo dõi các sự cố trên không gian mạng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ghi nhận được số lượng lớn tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu bị lộ lọt thông tin trên toàn thế giới từ các mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến như: Bitcoin, Pastebin, LinkedIn, MySpace, Netflix, Last.FM, Zoosk, Badoo, RedBox...
Kết quả phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018
16:58 01/06/2018
Thực hiện Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành Kế hoạch số 12/KH-STTTT ngày 05/4/2018 về việc phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com