(1/18/2018 8:20:07 AM)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên phương tiện thông tin đại chúng là khâu quan trọng, có vai trò là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân và là diễn đàn để người dân phản ánh những tâm tư tình cảm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng
08:20 18/01/2018
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên phương tiện thông tin đại chúng là khâu quan trọng, có vai trò là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân và là diễn đàn để người dân phản ánh những tâm tư tình cảm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống.
Sơ kết thực hiện chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2017
08:48 27/12/2017
Ngày 21/12, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 2013-2017 triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2017-2020. Hội nghị có sự tham gia của 500 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, UBND, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Hơn 400.000 tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu tại Việt Nam bị lộ
16:51 08/01/2018
Qua theo dõi các sự cố trên không gian mạng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ghi nhận được số lượng lớn tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu bị lộ lọt thông tin trên toàn thế giới từ các mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến như: Bitcoin, Pastebin, LinkedIn, MySpace, Netflix, Last.FM, Zoosk, Badoo, RedBox...
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com