Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
15:28 27/07/2018
Sáng ngày 26/7, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com